Synonymordbok

Prestera

Synonymer till Prestera

  1. åstadkomma - matchar till 94 procent
  2. Utföra - matchar till 80 procent
  3. Frambringa - matchar till 68 procent
  4. Uträtta - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på P - Sök:  

Liknande ord

Present (Gåva etc.)
Presentation (Framförande etc.)
Presentera (Framföra etc.)
Press (Kläm etc.)
Pressa (Anstränga etc.)
Pressande (Ansträngande etc.)
Prestation (Bedrift etc.)
Prestationsförmåga (Kapacitet etc.)
Presumera (Förmoda etc.)
Presumtion (Antagande etc.)
Presumtiv (Förmodad etc.)

<< Föregående synonym - Prestationsförmåga Nästa synonym - Presumera >>