Synonymordbok

Presumera

Synonymer till Presumera

  1. Förmoda - matchar till 86 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på P - Sök:  

Liknande ord

Present (Gåva etc.)
Presentation (Framförande etc.)
Presentera (Framföra etc.)
Press (Kläm etc.)
Pressa (Anstränga etc.)
Pressande (Ansträngande etc.)
Prestation (Bedrift etc.)
Prestationsförmåga (Kapacitet etc.)
Prestera (Frambringa etc.)
Presumtion (Antagande etc.)
Presumtiv (Förmodad etc.)

<< Föregående synonym - Prestera Nästa synonym - Presumtion >>