Synonymordbok

Presumtion

Synonymer till Presumtion

  1. Antagande - matchar till 66 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på P - Sök:  

Liknande ord

Present (Gåva etc.)
Presentation (Framförande etc.)
Presentera (Framföra etc.)
Press (Kläm etc.)
Pressa (Anstränga etc.)
Pressande (Ansträngande etc.)
Prestation (Bedrift etc.)
Prestationsförmåga (Kapacitet etc.)
Prestera (Frambringa etc.)
Presumera (Förmoda etc.)
Presumtiv (Förmodad etc.)

<< Föregående synonym - Presumera Nästa synonym - Presumtiv >>