Synonymordbok

Presumtiv

Synonymer till Presumtiv

  1. Förmodad - matchar till 100 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på P - Sök:  

Liknande ord

Present (Gåva etc.)
Presentation (Framförande etc.)
Presentera (Framföra etc.)
Press (Kläm etc.)
Pressa (Anstränga etc.)
Pressande (Ansträngande etc.)
Prestation (Bedrift etc.)
Prestationsförmåga (Kapacitet etc.)
Prestera (Frambringa etc.)
Presumera (Förmoda etc.)
Presumtion (Antagande etc.)

<< Föregående synonym - Presumtion Nästa synonym - Pretentiös >>