Synonymordbok

Proposition

Synonymer till Proposition

  1. Förslag - matchar till 84 procent
  2. Lagförslag - matchar till 68 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p P - Sk:  

Liknande ord

Proper (Anständig etc.)
Proponera (Föreslå etc.)
Proportion (Förhållande etc.)
Propp (Plugg etc.)
Proppad (Igenfylld etc.)
Propå (Förslag etc.)

<< Fregende synonym - Proportion Nsta synonym - Propp >>