Synonymordbok

Redogöra

Synonymer till Redogöra

  1. Berätta - matchar till 76 procent
  2. Deklarera - matchar till 74 procent
  3. Rapportering - matchar till 64 procent
  4. Rapportera - matchar till 60 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p R - Sk:  

Liknande ord

Redo (Beredd etc.)
Redogörelse (Berättelse etc.)
Redovisa (Deklarera etc.)
Redovisning (Deklaration etc.)

<< Fregende synonym - Redo Nsta synonym - Redogörelse >>