Synonymordbok

Revidera

Synonymer till Revidera

  1. Granska - matchar till 70 procent
  2. Omarbeta - matchar till 62 procent
  3. Göra Om - matchar till 60 procent
  4. ändra - matchar till 60 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p R - Sk:  

Liknande ord

Revidering (Omarbetning etc.)
Revir (Område etc.)
Revision (Granskning etc.)

<< Fregende synonym - Reversera Nsta synonym - Revidering >>