Synonymordbok

Riktig

Synonymer till Riktig

 1. Korrekt - matchar till 94 procent
 2. Riktigt - matchar till 88 procent
 3. äkta - matchar till 84 procent
 4. Sanningsenlig - matchar till 82 procent
 5. Tillbörlig - matchar till 80 procent
 6. Autentisk - matchar till 80 procent
 7. Otvetydig - matchar till 80 procent
 8. Verklig - matchar till 76 procent
 9. Sann - matchar till 72 procent
 10. Reell - matchar till 72 procent
 11. Felfri - matchar till 68 procent
 12. Oförfalskad - matchar till 66 procent
 13. Faktisk - matchar till 66 procent
 14. Sant - matchar till 66 procent
 15. Regelrätt - matchar till 64 procent
 16. Tvättäkta - matchar till 62 procent
 17. Egentlig - matchar till 60 procent
 18. Ordentlig - matchar till 60 procent
 19. Rätt - matchar till 60 procent
 20. Precis - matchar till 60 procent
 21. Regelmässig - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på R - Sök:  

Liknande ord

Följdriktig (Logisk etc.)
Följdriktighet (Logik etc.)
Mode-riktig (Inne etc.)
Oriktig (Felaktig etc.)
Rikta (Justera etc.)
Riktighet (Korrekthet etc.)
Riktigt (Korrekt etc.)
Riktning (Håll etc.)
Riktpunkt (Mål etc.)
Uppriktig (Frank etc.)
Uppriktighet (ärlighet etc.)

<< Föregående synonym - Rikta Nästa synonym - Riktighet >>