Synonymordbok

Ring

Synonymer till Ring

  1. Cirkel - matchar till 86 procent
  2. Loop - matchar till 64 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på R - Sök:  

Liknande ord

Accentuering (Betoning etc.)
Administrering (Administration etc.)
Amortering (Avbetalning etc.)
Anbringa (Applicera etc.)
Annonsering (Reklam etc.)
Applicering (Tillsättning etc.)
Avföring (Exkrement etc.)
Beröring (Kontakt etc.)
Bevisföring (Bevisning etc.)
Beväring (Rekryt etc.)
Bilring (Fetma Kring Magen etc.)
Blomstring (Boom etc.)
Bogsering (Bärga etc.)
Bringa (Bröst etc.)
Båtparkering (Hamn etc.)
Dallring (Skakning etc.)
Degradering (Nedflyttning etc.)
Depreciering (Nedvärdering etc.)
Desorientering (Förvirring etc.)
Dränering (Dränage etc.)
Dubblering (Fördubbling etc.)
Erinring (Minne etc.)
Evakuering (Utrymning etc.)
Evaluering (Bedömning etc.)
Expediering (Expediera etc.)
Exploatering (Användning etc.)
Exponering (Utsättande etc.)
Fetma Kring Magen (Bilring etc.)
Fokusering (Koncentration etc.)
Formulering (Ordval etc.)
Fragmentering (Uppdelning etc.)
Frambringa (Alstra etc.)
Fundering (Reflexion etc.)
Fägring (Skönhet etc.)
Förbittring (Förtrytelse etc.)
Förbättring (Framsteg etc.)
Förfaringssätt (Förfarande etc.)
Förklaring (Definition etc.)
Förnedring (Förödmjukelse etc.)
Förringa (Negligera etc.)
Förstoring (Vidgning etc.)
Förstöring (Utplåning etc.)
Försämring (Nedsättning etc.)
Förvaringsbyggnad (Lager etc.)
Förvaringslokal (Magasin etc.)
Förvaringsutrymme (Lager etc.)
Förvirring (Desorientering etc.)
Förändring (Ombildning etc.)
Förändringsbar (Variabel etc.)
Förändringsobenägen (Konservativ etc.)
Generalisering (Förenkling etc.)
Halsring (Halssmycke etc.)
Hantering (Behandling etc.)
Hastighetsändring (Acceleration etc.)
Hearing (Förhör etc.)
Hägring (Illusion etc.)
I Ringa Mån (Föga etc.)
Identifiering (Identifikation etc.)
Inbringa (Hämta etc.)
Injicering (Insprutning etc.)
Inkomstbringande (Lönsam etc.)
Inkvartering (Husrum etc.)
Inrapportering (Anmäla etc.)
Inregistrering (Anmälan etc.)
Inringa (Definiera etc.)
Intensifiering (Stegra etc.)
Invandring (Immigration etc.)
Investering (Penningplacering etc.)
Justering (Anpassning etc.)
Kalibrering (Justering etc.)
Klassificering (Bedömning etc.)
Komplettering (Tillägg etc.)
Konservering (Bibehållande etc.)
Konvertering (Omställning etc.)
Koordinering (Samordning etc.)
Kopiering (Avskrivning etc.)
Korrigering (Justering etc.)
Kringgå (Undvika etc.)
Kringgående (Undvikande etc.)
Kringliggande (Omgivande etc.)
Kringresande (Luffare etc.)
Kurering (Bot etc.)
Lagringsmedium (Diskett etc.)
Livsföring (Vandel etc.)
Lokalisering (Läge etc.)
Luttring (Prövning etc.)
Lätthantering (Behändig etc.)
Markering (Betoning etc.)
Marknadsföring (Marketing etc.)
Maskering (Utklädnad etc.)
Miljöförstöring (Köra etc.)
Modellering (Utformning etc.)
Modifiering (Modifikation etc.)
Montering (Sammansättning etc.)
Mundering (Klädsel etc.)
Möblering (Inredning etc.)
Nedvärdering (Depreciering etc.)
Normalisering (Standardisering etc.)
Normering (Standardisering etc.)
Notering (Anteckning etc.)
Näring (Föda etc.)
Omkring (Nästan etc.)
Omplacering (Flytta etc.)
Omvärdering (Omprövning etc.)
Penningplacering (Investering etc.)
Pigmentering (Färg etc.)
Placering (Placera etc.)
Planering (Planlägga etc.)
Plundring (Röveri etc.)
Pluringar (Kosing etc.)
Preparering (Förberedelse etc.)
Publicering (Släppa etc.)
Raffinering (Förädling etc.)
Rapportering (Anmälan etc.)
Raring (älskling etc.)
Reducering (Minskning etc.)
Reflektering (Spegling etc.)
Refusering (Avvisande etc.)
Regering (Regim etc.)
Registrering (Inregistrering etc.)
Reglering (Kontroll etc.)
Rehabilitering (återanpassning etc.)
Rekrytering (Intagning etc.)
Remittering (Hänvisning etc.)
Renovering (Upprustning etc.)
Revidering (Omarbetning etc.)
Ringa (Bagatellartad etc.)
Ringakta (Förakt etc.)
Ringlande (Slingrande etc.)
Rundvandring (Tur etc.)
Satkärring (Skata etc.)
Servering (Cafeteria etc.)
Signering (Autograf etc.)
Skildring (Avbild etc.)
Sondering (Undersökning etc.)
Sovring (Sållning etc.)
Splittring (Delning etc.)
Spring (Kuta etc.)
Springa (Gitta etc.)
Springa Fort (Rusha etc.)
Springande (Löpande etc.)
Springare (Häst etc.)
Springpojke (Bud etc.)
Standardisering (Likriktning etc.)
Stationering (Placering etc.)
Stegring (Höjning etc.)
Stimulering (Retning etc.)
Summering (Sammandrag etc.)
Söndring (Splittring etc.)
Tankeöverföring (Telepati etc.)
Tillbringa (Spendera etc.)
Tillbringare (Kanna etc.)
Tjänstgöring (Värv etc.)
Tjänstgöringsbetyg (Vitsord etc.)
Transferering (Förflyttning etc.)
Turnering (Tävling etc.)
Uppbringa (Skaffa etc.)
Uppdatering (Förnyelse etc.)
Utfodring (Utspisning etc.)
Utsöndring (Sekret etc.)
Utvärdering (Evaluering etc.)
Vaddering (Fyllning etc.)
Vandring (Strövtåg etc.)
Vandringsled (Stig etc.)
Verifiering (Kontroll etc.)
Visualisering (åskådliggörande etc.)
Vittring (Lukt etc.)
Votering (Omröstning etc.)
Värdering (Evaluering etc.)
Yttring (Inlägg etc.)
åldring (Gamling etc.)
åldringsvård (äldreomsorg etc.)
ändring (Byte etc.)
återbäring (återbäringar etc.)
återbäringar (återbäring etc.)
återerövring (återta etc.)
överbringa (Forsla etc.)
överföring (Flytta etc.)

<< Föregående synonym - Rimligtvis Nästa synonym - Ringa >>