Synonymordbok

Sinne

Synonymer till Sinne

  1. Håg - matchar till 80 procent
  2. Fallenhet - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på S - Sök:  

Liknande ord

Sinnelag (Humör etc.)
Sinnesanfäktad (Uppjagad etc.)
Sinnesfrid (Lugn etc.)
Sinnesrörelse (Känsla etc.)
Sinnessjuk (Galen etc.)
Sinnesstämning (Humör etc.)
Sinnessvag (Utvecklingsstörd etc.)
Sinnesvilla (Hallucination etc.)
Sinnlighet (Sensualism etc.)
Sinnrik (Genial etc.)
Skarpsinne (Intelligens etc.)
Storhetsvansinne (Hybris etc.)
Tungsinne (Dysterhet etc.)
Ursinne (Bärsärkagång etc.)
Vansinne (Dårskap etc.)

<< Föregående synonym - Sinka Nästa synonym - Sinnelag >>