Synonymordbok

Splittra

Synonymer till Splittra

  1. Söndra - matchar till 92 procent
  2. Skilja - matchar till 82 procent
  3. Dela - matchar till 80 procent
  4. Skingra - matchar till 64 procent
  5. Skiljas - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på S - Sök:  

Liknande ord

Splinta (Klyva etc.)
Split (Konflikt etc.)
Splittrad (Delad etc.)
Splittrade Delar (Fragment etc.)
Splittring (Delning etc.)

<< Föregående synonym - Split Nästa synonym - Splittrad >>