Synonymordbok

Stämma

Synonymer till Stämma

  1. Tona - matchar till 86 procent
  2. Röst - matchar till 84 procent
  3. Klaffa - matchar till 74 procent
  4. Passa - matchar till 64 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på S - Sök:  

Liknande ord

Bestämma (Avgöra etc.)
Bestämma över (Disponera etc.)
Bestämmande (Avgörande etc.)
Bestämmanderätt (Befogenhet etc.)
Instämma (Hålla Med etc.)
Instämmande (Bifall etc.)
Medbestämmande (Demokrati etc.)
Självbestämmande (Frihet etc.)
Stämma överens (överensstämma etc.)
Stämning (Anda etc.)
Stämningsfull (Högtidlig etc.)
Stämpla (Anstifta etc.)
överensstämma (Passa etc.)
överensstämmande (Likvärdig etc.)

<< Föregående synonym - Ställningstagande Nästa synonym - Stämma överens >>