Synonymordbok

Ständig

Synonymer till Ständig

 1. Konstant - matchar till 94 procent
 2. Idelig - matchar till 90 procent
 3. Oavbruten - matchar till 86 procent
 4. Permanent - matchar till 86 procent
 5. Outsinlig - matchar till 86 procent
 6. Oupphörligen - matchar till 86 procent
 7. Ihållande - matchar till 84 procent
 8. Oupphörlig - matchar till 84 procent
 9. Oföränderlig - matchar till 82 procent
 10. Bestående - matchar till 80 procent
 11. Evig - matchar till 80 procent
 12. Evinnerlig - matchar till 72 procent
 13. Kronisk - matchar till 66 procent
 14. Varaktig - matchar till 62 procent
 15. Stadigvarande - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på S - Sök:  

Liknande ord

Anständig (Passande etc.)
Beständig (Evig etc.)
Fullständig (Alldeles etc.)
Fullständigt (Fullkomligt etc.)
Oanständig (Grov etc.)
Ofullständig (Bristande etc.)
Ofullständighet (Brist etc.)
Omständighet (Faktor etc.)
Självständig (Fri etc.)
Självständighet (Oberoende etc.)
Självständigt (Oberoende etc.)
Ständigt (Alltid etc.)
Stänga (Sluta etc.)
Stänga Av (Relegera etc.)
Stängd (Tillsluten etc.)
Stängsel (Inhägnad etc.)
Stänk (Fall etc.)
Stänka (Skvätta etc.)

<< Föregående synonym - Stämpla Nästa synonym - Ständigt >>