Synonymordbok

Sträva

Synonymer till Sträva

  1. Kämpa - matchar till 82 procent
  2. ämna - matchar till 64 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på S - Sök:  

Liknande ord

Eftersträva (Söka etc.)
Eftersträvansvärd (önskvärd etc.)
Sträcka (Avstånd etc.)
Sträckning (Dragning etc.)
Sträckt (Stram etc.)
Sträng (Barsk etc.)
Stränghet (Hårdhet etc.)
Strängt (Strikt etc.)
Strävan (Ambition etc.)
Strävsam (Flitig etc.)
Uppåtsträvande (Ambitiös etc.)

<< Föregående synonym - Strängt Nästa synonym - Strävan >>