Synonymordbok

Syfte

Synonymer till Syfte

  1. Motiv - matchar till 94 procent
  2. ändamål - matchar till 94 procent
  3. Intention - matchar till 84 procent
  4. Uppsåt - matchar till 80 procent
  5. Anledning - matchar till 78 procent
  6. Avsikt - matchar till 72 procent
  7. Mening - matchar till 72 procent
  8. Föresats - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på S - Sök:  

Liknande ord

Syfta (Mena etc.)
Syftning (Anspelning etc.)

<< Föregående synonym - Syfta Nästa synonym - Syftning >>