Synonymordbok

Ta

Synonymer till Ta

 1. Norpa - matchar till 100 procent
 2. Greppa - matchar till 100 procent
 3. Sno - matchar till 94 procent
 4. Lägga Rabarber På - matchar till 92 procent
 5. Gripa - matchar till 82 procent
 6. Taga - matchar till 80 procent
 7. Tåla - matchar till 80 procent
 8. Haffa - matchar till 74 procent
 9. Stjäla - matchar till 70 procent
 10. Fånga - matchar till 64 procent
 11. Tag - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på T - Sök:  

Liknande ord

Acceptabel (Dräglig etc.)
Acceptabelt (Ok etc.)
Acceptans (Godkännande etc.)
Adaptation (Anpassning etc.)
Akta (Värna etc.)
Aktad (Värderad etc.)
Altan (Terrass etc.)
Anknyta (Associera etc.)
Anlita (Anställa etc.)
Anrätta (Tillreda etc.)
Ansluta (Förbinda etc.)
Anstalt (Institution etc.)
Anstifta (Stämpla etc.)
Ansätta (Hemsöka etc.)
Anta (Antaga etc.)
Antaga (Anta etc.)
Antagande (Förmoda etc.)
Antagligen (Förmodligen etc.)
Antagonism (Motstånd etc.)
Antagonist (Motståndare etc.)
Antar (Förmoda etc.)
Antasta (Ofreda etc.)
Aptitretare (Aperitif etc.)
Arbeta (Gno etc.)
Arbetande (Operativ etc.)
Arbetare (Arbetstagare etc.)
Arbetstagare (Anställd etc.)
Assistans (Bistånd etc.)
Attack (Anfall etc.)
Attackera (Anfall etc.)
Attentat (Angrepp etc.)
Auktoritativ (Befallande etc.)
Avbetalning (Amortering etc.)
Avbryta (Avblåsa etc.)
Avbytare (Ersättare etc.)
Avdunsta (Förångas etc.)
Avkorta (Förkorta etc.)
Avnöta (Utslita etc.)
Avrätta (Arkebusera etc.)
Avsluta (Bryta etc.)
Avslutad (Färdig etc.)
Avstamp (Start etc.)
Avstanna (Upphöra etc.)
Avstöta (Förkasta etc.)
Avsätta (Deponera etc.)
Avta (Dala etc.)
Avtaga (Dala etc.)
Avtagande (Fallande etc.)
Avtaganderiktning (Derivata etc.)
Avtal (Kontrakt etc.)
Avtala (Bestämma etc.)
Avvakta (Bida etc.)
Avvaktande (Sval etc.)
Bagatellartad (Betydelselös etc.)
Banbrytande (Pionjär etc.)
Banbrytare (Pionjär etc.)
Banta (Diet etc.)
Bantad (Slimmad etc.)
Bastant (Gedigen etc.)
Bastard (Knöl etc.)
Batalj (Kamp etc.)
Beakta (Ha I åtanke etc.)
Beaktande (Hänsyn etc.)
Bearbeta (Behandla etc.)
Befästa (Bepansra etc.)
Bekräfta (Betyga etc.)
Belasta (Besvära etc.)
Bensinstation (Mack etc.)
Beryktad (Känd etc.)
Berätta (Förtälja etc.)
Besikta (Granska etc.)
Besitta (Anses Ha etc.)
Beslagta (Konfiskera etc.)
Besluta (Avgöra etc.)
Besätta (Utse etc.)
Beta (Rova etc.)
Betagande (Fascinerande etc.)
Betagen (Betuttad etc.)
Betala (Erlägga etc.)
Betalning (Pröjsa etc.)
Betrakta (Bese etc.)
Betraktare (Iakttagare etc.)
Bettar (Slår Vad etc.)
Betuttad (Betagen etc.)
Betuttade (Kära etc.)
Betygsätta (Bedöma etc.)
Bevista (Besöka etc.)
Bibostad (Kupa etc.)
Bikta (Erkänna etc.)
Bita Av (Snäsa Ifrån etc.)
Blindtarmsinflammation (Appendicit etc.)
Blotta (Avslöja etc.)
Blottade (Kala etc.)
Blöta (Väta etc.)
Bokstavlig (Ordagrann etc.)
Bokstavligen (Bokstavligt etc.)
Bokstavligt (Bokstavligen etc.)
Borsta (Rykta etc.)
Borta (Frånvarande etc.)
Borttagande (Eliminerande etc.)
Borttappad (Förlorad etc.)
Bostad (Ackommodation etc.)
Bostadshus (Boningshus etc.)
Bostadslös (Hemlös etc.)
Bota (Kurera etc.)
Botande (Kurativ etc.)
Bottaga (Avlägsna etc.)
Brista (Gå Sönder etc.)
Bristande (Bristfällig etc.)
Brutal (Råbarkad etc.)
Brutalt (Våldsamt etc.)
Brutta (Tjej etc.)
Bryta (Avsluta etc.)
Bryta Igenom (Forcera etc.)
Bryta Ner (Knäcka etc.)
Brådstörtat (Huvudstupa etc.)
Bulta (Banka etc.)
Byta (Byta Ut etc.)
Byta Ut (Byta etc.)
Bytta (Tunna etc.)
Ceremonimästare (Marskalk etc.)
Chatta (Internetsnack etc.)
Chockartad (Traumatisk etc.)
Container (Behållare etc.)
Data (Datorer Inte etc.)
Databas (Datasamling etc.)
Datamaskin (Dator etc.)
Datasamling (Databas etc.)
Deleta (Ta Bort etc.)
Delta (Deltaga etc.)
Deltaga (Delta etc.)
Deltagande (Engagemang etc.)
Deltagare (Aktör etc.)
Deportation (Förflytta etc.)
Derivata (Avtaganderiktning etc.)
Det Kvittar (Spelar Ingen Roll etc.)
Detaljerad (Detaljrik etc.)
Detaljrik (Detaljerad etc.)
Detta (Det etc.)
Dikta (Författa etc.)
Diktare (Författare etc.)
Diktator (Despot etc.)
Diktatur (Envälde etc.)
Diskutabel (Tvivelaktig etc.)
Disputation (Avhandling etc.)
Distans (Avstånd etc.)
Dofta (Lukta etc.)
Doftar (Luktar etc.)
Doftsätta (Parfymera etc.)
Dotterföretag (Dotterbolag etc.)
Dra Nytta Av (Profitera etc.)
Dratta (Halka etc.)
Dryfta (Diskutera etc.)
Dörrhandtag (Dörrvred etc.)
E-posta (Mejla etc.)
Eftertanke (Begrundan etc.)
Egenartad (Besynnerlig etc.)
Elakartad (Farlig etc.)
Eldstad (Härd etc.)
Ensartad (Enhetlig etc.)
Enstaka (Några Få etc.)
Ersätta (Byta Ut etc.)
Ersättare (Avbytare etc.)
Ertappa (Avslöja etc.)
Etablera (Anlägga etc.)
Etage (Våning etc.)
Etanol (Sprit etc.)
Etapp (Fas etc.)
Etta (Första etc.)
Eutanasi (Dödshjälp etc.)
Extas (Hänryckning etc.)
Extremfruktan (Fobi etc.)
Fajtas (Boxas etc.)
Fakta (Data etc.)
Famntag (Kram etc.)
Fantasi (Dröm etc.)
Fantasier (Drömmar etc.)
Fantasifull (Påhittig etc.)
Fantastisk (Briljant etc.)
Fantastiskt (Fabulöst etc.)
Fastsätta (Fixera etc.)
Fatal (Dödlig etc.)
Fatta (Begripa etc.)
Fattar (Märker etc.)
Fattas (Avsaknad etc.)
Femetta (Fullträff etc.)
Festa (Fira etc.)
Fightas (Slåss etc.)
Fitta (Mus etc.)
Fjanta (Löjla etc.)
Fjärta (Fisa etc.)
Flata (Lesbisk etc.)
Flertal (Många etc.)
Flertalet (Lejonparten etc.)
Flirta (ögonkasta etc.)
Flukta (Spana etc.)
Flyta (Rinna etc.)
Flytande (Obestämd etc.)
Flytta (Avlägsna etc.)
Flytta På (Rubba etc.)
Flämta (Flåsa etc.)
Flämtande (Flåsande etc.)
Flörta (Charma etc.)
Flörta Med (Stöta På etc.)
Fläta (Tvinna etc.)
Fortplanta (Reproducera etc.)
Fortsätta (Fortgå etc.)
Frakta (Forsla etc.)
Framkasta (Föreslå etc.)
Framskjutande (Utstående etc.)
Framtagning (Framställning etc.)
Fresta (Locka etc.)
Frestande (Lockande etc.)
Fristad (Asyl etc.)
Frisätta (Utsöndra etc.)
Frukta (Befara etc.)
Fruktan (Bävan etc.)
Fruktansvärd (Avskyvärd etc.)
Frånstöta (Avvisa etc.)
Frånstötande (Ful etc.)
Frånta (Avhända etc.)
Frätande (Korrosiv etc.)
Fukta (Vattna etc.)
Fullmatad (Fullproppad etc.)
Fulltalig (Komplett etc.)
Fundamental (Grundläggande etc.)
Fäkta (Slåss etc.)
Fångvaktare (Väktare etc.)
För Ett Tag Sedan (Förut etc.)
Förakta (Missakta etc.)
Föraktad (Försmådd etc.)
Förbrytare (Bandit etc.)
Företa (Göra etc.)
Företag (Affärsverksamhet etc.)
Företagsam (Driftig etc.)
Företagsamhet (Driftighet etc.)
Författa (Dikta etc.)
Författare (Diktare etc.)
Författarinna (Författare etc.)
Förflytta (Deportation etc.)
Förgäta (Glömma etc.)
Förinta (Förstöra etc.)
Förkasta (Avslå etc.)
Förkorta (Avkorta etc.)
Förlåta (Urskulda etc.)
Förorätta (Kränka etc.)
Förrätta (Sköta etc.)
Försitta (Förspilla etc.)
Förskjuta (Ta Avstånd Ifrån etc.)
Färskpotatis (Nypotatis etc.)
Första (Etta etc.)
Förstad (Förort etc.)
Förstahand (Primär etc.)
Försätta (Utsätta etc.)
Förtal (ärekränkning etc.)
Förtala (Beljuga etc.)
Förtappelse (Fördärv etc.)
Förtretad (Arg etc.)
Förtröstan (Tillit etc.)
Förutsätta (Anta etc.)
Förvalta (Handha etc.)
Förvänta (Räkna Med etc.)
Fästa (Fixera etc.)
Fästad (Fixerad etc.)
Gasta (Gapa etc.)
Gata (Väg etc.)
Genitalier (Könsorgan etc.)
Gestalt (Figur etc.)
Gestalta (Forma etc.)
Gestaltas (Framställs etc.)
Gestaltning (Avbildning etc.)
Gifta (Gänga etc.)
Gitta (Springa etc.)
Glimta (Skymta etc.)
Glutta (Smygtitta etc.)
Glänta (Hålrum I Skogen etc.)
Gnata (Tjata etc.)
Gnutta (Smula etc.)
Godartad (Benign etc.)
Godhjärtad (Snäll etc.)
Godta (Acceptera etc.)
Godtaga (Acceptera etc.)
Godtagbar (Acceptabel etc.)
Godtagbart (Okej etc.)
Gravitation (Tyngdkraft etc.)
Gryta (Kittel etc.)
Gräsmatta (Gräsplan etc.)
Gråta (Böla etc.)
Gästa (Besök etc.)
Gåta (Mysterium etc.)
Ha I åtanke (Beakta etc.)
Halsbrytande (Våghalsigt etc.)
Halsstarrig (Enveten etc.)
Halta (Linka etc.)
Haltande (Linka etc.)
Handtag (Dörrvred etc.)
Hasta (Brådska etc.)
Hata (Avsky etc.)
Hesitation (Tvekan etc.)
Hetta (Glöd etc.)
Hitta (Finna etc.)
Hitta På (Fabulera etc.)
Hjärntvätta (Indoktrinera etc.)
Hjärta (Blodpump etc.)
Hojta (Gapa etc.)
Horisontal (Horisontell etc.)
Horisontalläge (Liggande etc.)
Hospital (Sjukhus etc.)
Hosta (Harkla etc.)
Hotande (Hotfull etc.)
Hustak (Tak etc.)
Häfta (Fästa etc.)
Högakta (Respektera etc.)
Högaktad (Vördad etc.)
Högröstad (Stimmig etc.)
Högtalare (Speaker etc.)
Häkta (Anhålla etc.)
Hämta (Bringa etc.)
Hämta Syre (Andas etc.)
Hämta Ut (Rekvirera etc.)
Härstamning (Härkomst etc.)
Hätta (Huva etc.)
I Tal (Muntlig etc.)
Iaktta (Beskåda etc.)
Iakttagande (Observation etc.)
Iakttagare (Betraktare etc.)
Iakttagelse (Betraktelse etc.)
Iakttagelseförmåga (Uppmärksamhet etc.)
Idrotta (Motionera etc.)
Idrottare (Idrottsman etc.)
Ifrågasätta (Betvivla etc.)
Igångsättande (Påbörja etc.)
Ihopsmälta (Sammanfoga etc.)
Illaluktande (Stinkande etc.)
Imitation (Efterapning etc.)
Inflytande (Inverkan etc.)
Inhämta (Anskaffa etc.)
Injektionsspruta (Kanyl etc.)
Innefatta (Inbegripa etc.)
Innesluta (Kapsla etc.)
Inpränta (Prägla etc.)
Inrikta (Profilera etc.)
Inrätta (Etablera etc.)
Instabil (Labil etc.)
Instabilitet (Ostadighet etc.)
Instans (Myndighet etc.)
Instifta (Bilda etc.)
Insyltad (Inblandad etc.)
Insätta (Placera etc.)
Inta (Befästa etc.)
Inta Middag (Dinera etc.)
Intaga (Dricka etc.)
Intagande (Bedårande etc.)
Intagning (Rekrytering etc.)
Intakt (Hel etc.)
Intala (Inbilla etc.)
Interpretation (Tolkning etc.)
Inträdestaxa (Avgift etc.)
Invånarantal (Population etc.)
Invänta (Avvakta etc.)
Irritation (Förargelse etc.)
Jordbruksarbetare (Dräng etc.)
Jordfästa (Begrava etc.)
Jordyta (Mark etc.)
Jäkta (Påskynda etc.)
Jänta (Flicka etc.)
Järnvägsstation (Station etc.)
Kaftan (Tröja etc.)
Kajuta (Hytt etc.)
Kanta (Fålla etc.)
Kapital (Pengar etc.)
Karta (Sjökort etc.)
Kasta (Dumpa etc.)
Kasta Upp (Kräkas etc.)
Kastat (Dumpat etc.)
Katalog (Broschyr etc.)
Katapult (Slunga etc.)
Katastrof (Förödelse etc.)
Katastrofal (Fatal etc.)
Katta (Katt etc.)
Kindknota (Kindben etc.)
Kista (Likkista etc.)
Klanta (Sjabbla etc.)
Kleta (Kladda etc.)
Klyfta (Fissur etc.)
Knata (Gå etc.)
Knuta (Knöl etc.)
Knyta (Binda etc.)
Komfortabel (Behaglig etc.)
Komfortabelt (Bekvämt etc.)
Kommentar (Anmärkning etc.)
Konstant (Beständig etc.)
Konstapel (Polis etc.)
Konstaterande (Fastställande etc.)
Konsultation (Rådfrågning etc.)
Kontakt (Bekantskap etc.)
Kontamination (Förorening etc.)
Kontant (Cash etc.)
Kontenta (Slutkläm etc.)
Korta (Reducera etc.)
Kortfattad (Fåordig etc.)
Kratta (Räfsa etc.)
Krysta (Pressa etc.)
Krystad (Tvingad etc.)
Kräfta (Cancer etc.)
Kulörta (Färgade etc.)
Kuta (Ila etc.)
Kvarta (Sova etc.)
Käfta (Gräla etc.)
Käresta (älskling etc.)
Lagbrytare (Brottsling etc.)
Lagen Väktare (Polis etc.)
Lagfästa (Stadga etc.)
Lagväktare (Polis etc.)
Landsomfattande (Nationell etc.)
Lantarbetare (Jordbruksarbetare etc.)
Lasta (Beskylla etc.)
Lemlästa (Stympa etc.)
Leta (Genomsöka etc.)
Leta På Nätet (Surfa etc.)
Letal (Dödande etc.)
Letande (Sökande etc.)
Likaartad (Synonym etc.)
Likartad (Dylik etc.)
Likkista (Kista etc.)
Lista (Förteckning etc.)
Lita (På etc.)
Litteraturlista (Litteraturförteckning etc.)
Livshotande (Dödlig etc.)
Lotta (Låta Slumpen Avgöra etc.)
Lufta (Ventilera etc.)
Luftrörskatarr (Bronkit etc.)
Lukta (Dofta etc.)
Luktar (Doftar etc.)
Lunta (Verk etc.)
Lusta (Begär etc.)
Luta (Slutta etc.)
Lutande (Sluttande etc.)
Lyfta (Höja etc.)
Lyfta Fram (Uppmärksamma etc.)
Lykta (Lampa etc.)
Längta (Hungra etc.)
Längtan (Trånande etc.)
Längtansfull (Trånande etc.)
Längtar Hem (Vill Hem etc.)
Löntagare (Arbetare etc.)
Läroanstalt (Skola etc.)
Läromästare (Mäster etc.)
Låta (Bevilja etc.)
Låta Bli (Avstå etc.)
Låta Slumpen Avgöra (Lotta etc.)
Lätta (Klarna etc.)
Lättfotad (Promiskuös etc.)
Massagestav (Vibrator etc.)
Mata (Föda etc.)
Mattas (Avtaga etc.)
Medarbetare (Arbetskamrat etc.)
Medeltal (Genomsnitt etc.)
Medtaga Passagerare (Skjutsa etc.)
Medtagen (Härjad etc.)
Mental (Psykisk etc.)
Mentalitet (Psyke etc.)
Mestadels (Huvudsakligen etc.)
Metabolism (ämnesomsättning etc.)
Metafor (Liknelse etc.)
Metanol (Träsprit etc.)
Missakta (Förakta etc.)
Missköta (Försumma etc.)
Misstag (Blunder etc.)
Misstanke (Aning etc.)
Misströsta (Förtvivla etc.)
Missuppfatta (Feltolka etc.)
Mista (Bli Berövad etc.)
Momentan (Tillfällig etc.)
Mortalitet (Dödlighet etc.)
Mota (Hejda etc.)
Motarbeta (Bekämpa etc.)
Motta (Erhålla etc.)
Mottaga (Ta Emot etc.)
Mottagare (Adressat etc.)
Mycket Stark Avsky (Hat etc.)
Mögelluktande (Unken etc.)
Människoätare (Kannibal etc.)
Måsta (Vara Tvungen etc.)
Mästare (Champion etc.)
Mästarinna (Mästare etc.)
Möta (Drabba Samman etc.)
Mötas (Råka etc.)
Mätta (Tillfredsställa etc.)
Måtta (Måttlighet etc.)
Mättad (Full etc.)
Narrartad (Idiotisk etc.)
Nedbrytande (Destruktiv etc.)
Nita (Slå etc.)
Njuta (Välbehag etc.)
Nollåtta (Stockholmare etc.)
Nota (Räkning etc.)
Notabel (Anmärkningsvärd etc.)
Notarie (Skrivare etc.)
Nypotatis (Färskpotatis etc.)
Nytta (Användbarhet etc.)
Nästa (Kommande etc.)
Nästan (Ganska etc.)
Nöta (Gnida etc.)
Obearbetad (Obehandlad etc.)
Odiskutabel (Obestridlig etc.)
Ofta (Ideligen etc.)
Oftast (Mestadels etc.)
Oföretagsam (Handfallen etc.)
Okulärbesikta (Syna etc.)
Olikartad (Annorlunda etc.)
Olöst Gåta (Mysterium etc.)
Omarbeta (Korrigera etc.)
Omfatta (Inbegripa etc.)
Omfattande (Extensiv etc.)
Omhändertagande (Underhåll etc.)
Omsluta (Famna etc.)
Omtagning (Repetition etc.)
Omtala (Omnämna etc.)
Omtalad (Känd etc.)
Omtanke (Bry Sig etc.)
Omtvistad (Kontroversiell etc.)
Ordlista (Lexikon etc.)
Ornamental (Utsirad etc.)
Ostabil (Instabil etc.)
Ostadig (Darrig etc.)
Ostadighet (Instabilitet etc.)
Otalig (Oräknelig etc.)
Otvättad (Smutsig etc.)
Ovetande (Fåkunnig etc.)
Oväntad (Oanad etc.)
Oväntat (Oförhappandes etc.)
Oäkta (Falsk etc.)
Pansartax (Krokodil etc.)
Pantad (Dum etc.)
Pantsätta (Belåna etc.)
Partaj (Fest etc.)
Pasta (Makaroner etc.)
Pattar (Bröst etc.)
Penningstark (Tät etc.)
Permanenta (Bestående etc.)
Peta (Pilla etc.)
Pjäsförfattare (Dramatiker etc.)
Planta (Växt etc.)
Platta (Grammofonskiva etc.)
Plita (Skriva etc.)
Plåta (Knäppa etc.)
Poliskonstapel (Polis etc.)
Portabel (Bärbar etc.)
Posta (Skicka etc.)
Potatis (Jordäpple etc.)
Potatismos (Pärmos etc.)
Poängsätta (Gradera etc.)
Prata (Diskutera etc.)
Prata Med (Tilltala etc.)
Prata Strunt (Bluddra etc.)
Presentation (Framförande etc.)
Prestation (Bedrift etc.)
Prestationsförmåga (Kapacitet etc.)
Prissätta (Värdera etc.)
Prutta (Fisa etc.)
Pruttar (Fisar etc.)
Pusta (Flämta etc.)
Putta (Knuffa etc.)
Pynta (Dekorera etc.)
Pyntat (Prytt etc.)
Påbyltad (Påklädd etc.)
Påfrestande (Ansträngande etc.)
Påsförslutare (Klämma etc.)
Påta (Pula etc.)
Påtaglig (Markant etc.)
Rankinglista (Rankningslista etc.)
Rankningslista (Rankinglista etc.)
Rasta (Paus etc.)
Rata (Avslå etc.)
Ratta (Köra etc.)
Rattar (Tuttar etc.)
Rektangel (Fyrkant etc.)
Rentav (Faktiskt etc.)
Representant (Delegat etc.)
Representanter (Delegation etc.)
Resistans (Motstånd etc.)
Respektabel (Anständig etc.)
Restaurang (Krog etc.)
Resultat (Utfall etc.)
Resultatlös (Fruktlös etc.)
Reta (Enervera etc.)
Rikta (Justera etc.)
Ringakta (Förakt etc.)
Rista (Rispa etc.)
Rita (Skissa etc.)
Rota (Böka etc.)
Rusta (Bereda etc.)
Rustad (Beredd etc.)
Ruta (Fönster etc.)
Rykta (Borsta etc.)
Rysta (Skaka etc.)
Ryta (Gapa etc.)
Rytande (Vrål etc.)
Rännskita (Diarré etc.)
Rösta (Vota etc.)
Röstande (Väljare etc.)
Räta (Sträcka etc.)
Röta (Tur etc.)
Rätta (Justera etc.)
Rätta Skrivfel (Korrekturläsa etc.)
Rätta Till (Korrigera etc.)
Sabotage (Förstöra etc.)
Sakta (Långsam etc.)
Samarbeta (Samverka etc.)
Sammanfatta (Summera etc.)
Sammanfläta (Integrera etc.)
Sammansmälta (Integrera etc.)
Sammanstöta (Kollidera etc.)
Sammansätta (Sätta Ihop etc.)
Samtal (Dialog etc.)
Samtala (Konversera etc.)
Satan (Djävel etc.)
Satans (Djävla etc.)
Segflytande (Trögflytande etc.)
Sentimentalitet (Känslosamhet etc.)
Sexbent Arbetarkryp (Myra etc.)
Simultan (Samtidig etc.)
Sinnesanfäktad (Uppjagad etc.)
Självupptagen (Egenkär etc.)
Självupptagenhet (Egoism etc.)
Skarprättare (Bödel etc.)
Skata (Satkärring etc.)
Skatta (Taxera etc.)
Skifta (Byta etc.)
Skiftande (Föränderlig etc.)
Skjorta (Blus etc.)
Skjuta (Avfyra etc.)
Skjutande (Skottlossning etc.)
Skotta (Skyffla etc.)
Skratta (Flabba etc.)
Skrattretande (Komisk etc.)
Skrota (Kassera etc.)
Skryta (Bravera etc.)
Skuta (Båt etc.)
Skutta (Hoppa etc.)
Skvätta (Plaska etc.)
Skyltat (Utmärkt etc.)
Skymta (Glimta etc.)
Skämta (Driva etc.)
Skämtar (Skojar etc.)
Sköta (Administrera etc.)
Sköta Om Bra (Handlag etc.)
Skötare (Vårdare etc.)
Slakta (Slakt etc.)
Slinta (Halka etc.)
Slita (Dra etc.)
Slitage (Nötning etc.)
Slumpartad (Godtycklig etc.)
Sluta (Avbryta etc.)
Slutstation (ändpunkt etc.)
Slutta (Luta etc.)
Sluttande (Lutande etc.)
Släkttavla (Släktträd etc.)
Smaksätta (Krydda etc.)
Smeta (Kladda etc.)
Smita (Fly etc.)
Smita In (Planka etc.)
Smutskasta (Besudla etc.)
Smygtitta (Glutta etc.)
Småprata (Språka etc.)
Smärta (Krämpa etc.)
Snatta (Nalla etc.)
Snitta (Skära etc.)
Snyfta (Böla etc.)
Snyltare (Parasit etc.)
Snärta (Flicka etc.)
Softa (Mysa etc.)
Sotare (Sotarmurre etc.)
Sotarmurre (Sotare etc.)
Spartansk (Enkel etc.)
Spektakulär (Häpnadsväckande etc.)
Spilta (Bås etc.)
Splinta (Klyva etc.)
Spontan (Impulsiv etc.)
Sporta (Idrotta etc.)
Spotta (Loska etc.)
Sprinta (Kuta etc.)
Spritta (Hoppa etc.)
Spruta (Injektionsspruta etc.)
Språkvetare (Lingvist etc.)
Spurta (Springa etc.)
Stab (Personal etc.)
Stabbig (Fet etc.)
Stabil (Bastant etc.)
Stabilisera (Stadga etc.)
Stabilitet (Stadga etc.)
Stackare (Krake etc.)
Stackars (Arma etc.)
Stad (City etc.)
Stadfästa (Etablera etc.)
Stadga (Befästa etc.)
Stadig (Bastant etc.)
Stadigt (Stabil etc.)
Stadigvarande (Ständig etc.)
Stadium (Arena etc.)
Stake (Erektion etc.)
Staket (Gärdsgård etc.)
Stam (Klan etc.)
Stan (City etc.)
Standar (Flagga etc.)
Standard (Norm etc.)
Standardisera (Normalisera etc.)
Standardisering (Likriktning etc.)
Standardmått (Norm etc.)
Stank (Odör etc.)
Stanna (Dröja etc.)
Stanna Upp (Hejda Sig etc.)
Stapel (Pelare etc.)
Stapla (Trava etc.)
Stappla (Ragla etc.)
Stark (Arbetsför etc.)
Stark Aggressiv Avsky (Hat etc.)
Starkt (Kraftfull etc.)
Starkt Ogilla (Hata etc.)
Start (Avstamp etc.)
Starta (Anträda etc.)
Starta Upp (Anlägga etc.)
Startklar (Beredd etc.)
Stass (Kläder etc.)
Stat (Nation etc.)
Station (Hållplats etc.)
Stationering (Placering etc.)
Statisk (Orörlig etc.)
Stativ (Ställning etc.)
Statsöverhuvud (Farao etc.)
Status (Läge etc.)
Stav (Käpp etc.)
Stifta (Fastslå etc.)
Stor Stad (Storstad etc.)
Storartad (Briljant etc.)
Storstad (City etc.)
Storätare (Matvrak etc.)
Streta (Dra etc.)
Strunta I (Banga etc.)
Strömbrytare (Relä etc.)
Stundtals (Emellanåt etc.)
Ställningstagande (Hållning etc.)
Störta (Falla etc.)
Stöta (Knuff etc.)
Stöta Ihop (Krocka etc.)
Stöta På (Flörta Med etc.)
Stötta (Hjälp etc.)
Stötta Ekonomiskt (Subventionera etc.)
Substans (Innehåll etc.)
Substantiell (Påtaglig etc.)
Supporta (Heja etc.)
Svettas (Transpirera etc.)
Svikta (Vackla etc.)
Sviktande (Vacklande etc.)
Svälta (Hungra etc.)
Svältande (Uthungrad etc.)
Svårartad (Allvarlig etc.)
Svärta (Sot etc.)
Syfta (Mena etc.)
Söta (Sockra etc.)
Sätta (Placera etc.)
Sätta Ihop (Sammansätta etc.)
Sätta På (Sex etc.)
Sätta På Spel (äventyra etc.)
Sätta Sig (Slå Sig Ner etc.)
Sättare (Typograf etc.)
Ta Avstånd Ifrån (Förskjuta etc.)
Ta Bort (Avlägsna etc.)
Ta Det Lugnt (Hänga etc.)
Ta Dän (Ta Bort etc.)
Ta Emot (Fånga etc.)
Ta En Tupplur (Sova etc.)
Ta Ett Dopp (Bada etc.)
Ta Hand Om (Förvalta etc.)
Ta Hänsyn (Respektera etc.)
Ta Hänsyn Till (Beakta etc.)
Ta Ifrån (Avhända etc.)
Ta Notis (Märka etc.)
Ta På (Röra etc.)
Ta Reda På (Granska etc.)
Ta Sig En Lur (Sova etc.)
Ta Tag (Gripa etc.)
Ta Tag I (Grabba etc.)
Ta Tillbaka (återkalla etc.)
Ta över (Erövra etc.)
Ta över Efter (Efterträda etc.)
Tabbe (Misstag etc.)
Tablett (Piller etc.)
Tabu (Förbjuden etc.)
Taburett (Stol etc.)
Tafatt (Bortkommen etc.)
Tafsa (Kladda etc.)
Tag (Fattning etc.)
Taga (Ta etc.)
Tagen (Gripen etc.)
Tagen Ur Sitt Sammanhang (Lösryckt etc.)
Tagg (Spets etc.)
Tagga (Gitta etc.)
Taggig (Stickig etc.)
Tagning (Inspelning etc.)
Tajma (Klaffa etc.)
Tajmning (Timing etc.)
Tajt (Trång etc.)
Tak (Begränsning etc.)
Takt (Rytm etc.)
Taktfast (Jämn etc.)
Taktfull (Diskret etc.)
Taktfullhet (Takt etc.)
Taktik (Strategi etc.)
Taktiskt Tillbakadragande (Reträtt etc.)
Tal (Anförande etc.)
Tala (Konversera etc.)
Tala Dalmål (Dalska etc.)
Tala Om (Berätta etc.)
Talang (Begåvning etc.)
Talangfull (Begåvad etc.)
Talesman (Förespråkare etc.)
Talesätt (Uttryck etc.)
Talför (Pratig etc.)
Talidomid (Neurosedyn etc.)
Tall (Fura etc.)
Tallrik (Fat etc.)
Talträngd (Pratsam etc.)
Tam (Uddlös etc.)
Tambur (Farstu etc.)
Tamp (Rep etc.)
Tand (Gadd etc.)
Tandem (Par etc.)
Tandkräm (Tandpasta etc.)
Tandpasta (Tandkräm etc.)
Tangent (Knapp etc.)
Tangera (Beröra etc.)
Tanig (Benig etc.)
Tanka (Fylla etc.)
Tankad (Full etc.)
Tankbåt (Tankfartyg etc.)
Tanke (Fundering etc.)
Tankegång (Resonemang etc.)
Tanker (Tankfartyg etc.)
Tankeöverföring (Telepati etc.)
Tankfartyg (Tankbåt etc.)
Tankfull (Begrundande etc.)
Tanklös (Obetänksam etc.)
Tanklöshet (Obetänksamhet etc.)
Tankspridd (Frånvarande etc.)
Tant (Dam etc.)
Tappa (Förlora etc.)
Tapper (Djärv etc.)
Tapperhet (Mod etc.)
Tariff (Pris etc.)
Tarva (Behöva etc.)
Tarvlig (Nedrig etc.)
Taskig (Dum etc.)
Taskigt (Elakt etc.)
Tassa (Smyga etc.)
Tattare (Luffare etc.)
Tavla (Fadäs etc.)
Taxa (Avgift etc.)
Taxera (Skatta etc.)
Taxi (Bulle etc.)
Tenta (Tentamen etc.)
Tentamen (Examination etc.)
Testa (Försöka etc.)
Testande (Prövande etc.)
Testas (Prövas etc.)
Tetanus (Stelkramp etc.)
Tidtabell (Schema etc.)
Till Ingen Nytta (Förgäves etc.)
Tillfångatagen (Fånge etc.)
Tillrättavisning (Reprimand etc.)
Tillsluta (Försegla etc.)
Tillsätta (Addera etc.)
Tillta (Friska I etc.)
Tilltaga (Växa etc.)
Tilltagande (Stegra etc.)
Tilltala (Prata Med etc.)
Tilltalande (Attraktiv etc.)
Tillåta (Acceptera etc.)
Tingeltangel (Krimskrams etc.)
Titta (Beskåda etc.)
Titta På (Betrakta etc.)
Tittare (Betraktare etc.)
Tjata (Gnata etc.)
Tjuta (Böla etc.)
Tjutande (Ylande etc.)
Tokskratta (Asgarva etc.)
Tolvfingertarm (Duodenum etc.)
Tonsättare (Kompositör etc.)
Total (Absolut etc.)
Totalbelopp (Summa etc.)
Totalförstöra (ödelägga etc.)
Totalt (Alltsammans etc.)
Transportabel (Mobil etc.)
Tretal (Triss etc.)
Trohjärtad (Naiv etc.)
Tryckta (Utskrivna etc.)
Tryta (Sina etc.)
Trögflytande (Seg etc.)
Trösta (Ingiva Mod etc.)
Träta (Dispyt etc.)
Tukta (Aga etc.)
Tumultartad (Bråkig etc.)
Tunghäfta (Stum etc.)
Tuta (Horn etc.)
Tuttar (Bröst etc.)
Tvista (Argumentera etc.)
Tvätta (Byka etc.)
Tvättad (Ren etc.)
Tvättäkta (Riktig etc.)
Tysta (Dämpa etc.)
Tysta Ner (Dämpa etc.)
Törsta (Längta etc.)
Täta (Fylla etc.)
Undanta (Exkludera etc.)
Underkasta Sig (Lyda etc.)
Underlåta (Försumma etc.)
Underlätta (Främja etc.)
Underrätta (Avisera etc.)
Underskatta (Undervärdera etc.)
Undsätta (Befria etc.)
Uppfatta (Begripa etc.)
Upphetta (Värma etc.)
Upphettad (Het etc.)
Uppretad (Förargad etc.)
Upprusta (Stärka etc.)
Upprätta (Bilda etc.)
Uppskatta (Approximera etc.)
Uppskattad (Kärkommen etc.)
Uppskjuta (Dröja etc.)
Uppstarta (Bilda etc.)
Uppstyltad (Tillgjord etc.)
Uppstöta (Kräkas etc.)
Uppta (Absorbera etc.)
Upptakt (Förspel etc.)
Uppvakta (Data etc.)
Uppvaktad (Utsatt För Förförelseakt etc.)
Ursäkta (Förlåta etc.)
Ursäktande (Urskuldande etc.)
Utan Framgång (Förgäves etc.)
Utan Tvivel (Självfallet etc.)
Utan Uppehåll (Ständigt etc.)
Utanförskap (Alienation etc.)
Utarbeta (Forma etc.)
Utarbetad (Utbränd etc.)
Utarma (Tömma etc.)
Utblottad (Pank etc.)
Utbrista (Utropa etc.)
Utbyta (Byta etc.)
Utesluta (Exkludera etc.)
Uteslutande (Enkom etc.)
Utkastad (Vräkt etc.)
Utlåtande (Omdöme etc.)
Utmattad (Energilös etc.)
Utritad (Markerad etc.)
Utrota (Förinta etc.)
Utrusta (Förse etc.)
Uträtta (Företa etc.)
Utslita (Avnöta etc.)
Utstakad (Bestämd etc.)
Utsätta (Exponera etc.)
Utsättande (Exponering etc.)
Uttala (Artikulera etc.)
Uttalad (Artikulerad etc.)
Uttalande (Utsago etc.)
Uttalsdyslexi (Skånska etc.)
Uttröttad (Matt etc.)
Utåtriktad (Extrovert etc.)
Vakta (Bevaka etc.)
Vaktmästare (Husföreståndarinna etc.)
Vansköta (Missköta etc.)
Vedertagen (Känd etc.)
Vegetabilier (Grönsaker etc.)
Veritabel (Formlig etc.)
Veta (Kunna etc.)
Vetande (Kunnande etc.)
Vidta (Företa etc.)
Vidtaga (Vidta etc.)
Vikta (Avsedda För etc.)
Vital (Elementär etc.)
Vitalisera (Förnya etc.)
Vittomfattande (Omfångsrik etc.)
Vota (Rösta etc.)
Väktare (Bevakning etc.)
Välaktad (Ansedd etc.)
Välta (Ha Omkull etc.)
Vältalig (Artikulerad etc.)
Vänta (Avvakta etc.)
Vänta Sig (Förvänta etc.)
Värdesätta (Uppskatta etc.)
Världsomfattande (Global etc.)
Väta (Blöta etc.)
Yta (Area etc.)
äggplanta (Aubergine etc.)
ögonkasta (Flirta etc.)
äkta (Autentisk etc.)
äkta Hälft (Make etc.)
älta (Tjata etc.)
ändtarm (Rektum etc.)
är Fjärtar (Pruttar etc.)
åsidosätta (Försaka etc.)
åsidosättande (Försumma etc.)
åstadkomma (Alstra etc.)
åsyfta (Avse etc.)
äta (Dinera etc.)
äta Upp (Sluka etc.)
åtagande (Förpliktelse etc.)
återberätta (Skildra etc.)
återhämta (Tillfriskna etc.)
återhämta Sig (Tillfriskna etc.)
återhämtad (återställd etc.)
återkasta (Reflektera etc.)
återta (Ta Tillbaka etc.)
återtaga (återerövra etc.)
återtagande (återerövring etc.)
återupprätta (återställa etc.)
åtsittande (Snäv etc.)
åtsmitande (Snäv etc.)
överflytta (Transplantera etc.)
överlåta (Delegera etc.)
överskatta (övervärdera etc.)
överskjutande (Resterande etc.)
översätta (Translitterera etc.)
överta (övertaga etc.)
övertag (Försprång etc.)
övertaga (överta etc.)
övertala (Förmå etc.)
övertala Till Medlemskap (Värva etc.)
övertalar (övertygar etc.)
övertalig (överflödig etc.)

<< Föregående synonym - Sötsaker Nästa synonym - Ta Avstånd Ifrån >>