Synonymordbok

Tenta

Synonymer till Tenta

  1. Tentamen - matchar till 92 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på T - Sök:  

Liknande ord

Attentat (Angrepp etc.)
Kontenta (Slutkläm etc.)
Tentamen (Examination etc.)

<< Föregående synonym - Tendens Nästa synonym - Tentamen >>