Synonymordbok

Tillstånd

Synonymer till Tillstånd

 1. Skick - matchar till 90 procent
 2. Kondition - matchar till 84 procent
 3. Licens - matchar till 82 procent
 4. Befogenhet - matchar till 82 procent
 5. Läge - matchar till 72 procent
 6. Status - matchar till 72 procent
 7. Tillåtelse - matchar till 70 procent
 8. Bemyndigande - matchar till 66 procent
 9. Lov - matchar till 66 procent
 10. Fullmakt - matchar till 64 procent
 11. Godkännande - matchar till 62 procent
 12. Beskaffenhet - matchar till 62 procent
 13. Behörighet - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på T - Sök:  

Liknande ord

Hälsotillstånd (Hälsa etc.)
Till (Mot etc.)
Till Exempel (Exempelvis etc.)
Till Fullo (Fullständigt etc.)
Till Fyllest (Tillräckligt etc.)
Till Ingen Nytta (Förgäves etc.)
Till Slut (Slutligen etc.)
Tillbaka (åter etc.)
Tillbakablick (återblick etc.)
Tillbakadragen (Försynt etc.)
Tillbakagång (Minskning etc.)
Tillbakavisa (Avslag etc.)
Tillbaks (Retur etc.)
Tillbe (Avguda etc.)
Tillbedja (Dyrka etc.)
Tillbringa (Spendera etc.)
Tillbringare (Kanna etc.)
Tillbyggnad (Annex etc.)
Tillbörlig (Berättigad etc.)
Tilldela (Allokera etc.)
Tilldelning (Kvot etc.)
Tilldragande (Attraktiv etc.)
Tillflykt (Fristad etc.)
Tillflyktsort (Fristad etc.)
Tillfoga (åsamka etc.)
Tillfreds (Belåten etc.)
Tillfredsställa (Mätta etc.)
Tillfredsställande (Nöjaktig etc.)
Tillfredsställd (Belåten etc.)
Tillfredsställelse (Njutning etc.)
Tillfredställande (Lagom etc.)
Tillfriskna (återhämta etc.)
Tillfrisknande (återhämtning etc.)
Tillfråga (Konsultera etc.)
Tillfälle (Chans etc.)
Tillfällig (Kortlivad etc.)
Tillfällig Nedgång (Svacka etc.)
Tillfällighet (Händelse etc.)
Tillfälligt (Kortvarigt etc.)
Tillfälligt Tillförordnad (Ställföreträdare etc.)
Tillfångatagen (Fånge etc.)
Tillföra (Bidra etc.)
Tillförlitlig (Pålitlig etc.)
Tillförlitlighet (Pålitlighet etc.)
Tillförsel (Inflöde etc.)
Tillförsikt (Tilltro etc.)
Tillförsäkra (Lova etc.)
Tillgivenhet (ömhet etc.)
Tillgjord (Artificiell etc.)
Tillgodose (Tillfredsställa etc.)
Tillgång (Access etc.)
Tillgångar (Medel etc.)
Tillgänglig (Fri etc.)
Tillgänglighet (åtkomlighet etc.)
Tillhandahålla (Erbjuda etc.)
Tillhygge (Vapen etc.)
Tillhörighet (Egendom etc.)
Tillhörigheter (Egendom etc.)
Tillika (Desslikes etc.)
Tillintetgjord (Förkrossad etc.)
Tillintetgöra (Döda etc.)
Tillintetgörelse (Förintelse etc.)
Tillit (Förtroende etc.)
Tillitsfull (Förtroendefull etc.)
Tillkalla (Anropa etc.)
Tillknycklat (Skrynklig etc.)
Tillknäppt (Förbehållsam etc.)
Tillkommande (Blivande etc.)
Tillkomst (Födelse etc.)
Tillkännage (Annonsera etc.)
Tillkännagivande (Deklaration etc.)
Tillmötesgående (öppen etc.)
Tillreda (Anrätta etc.)
Tillrop (Rop etc.)
Tillryggalägga (Avverka etc.)
Tillräcklig (Fullgod etc.)
Tillräckligt (Lagom etc.)
Tillråda (Förorda etc.)
Tillrättavisning (Reprimand etc.)
Tillsammans (Ihop etc.)
Tillskott (Bidrag etc.)
Tillsluta (Försegla etc.)
Tillsluten (Stängd etc.)
Tillströmning (Flöde etc.)
Tillstymmelse (Aning etc.)
Tillstyrka (Bekräfta etc.)
Tillstå (Bekänna etc.)
Tillställning (Bjudning etc.)
Tillsyn (Passning etc.)
Tillsätta (Addera etc.)
Tillsättning (Applicering etc.)
Tillta (Friska I etc.)
Tilltaga (Växa etc.)
Tilltagande (Stegra etc.)
Tilltala (Prata Med etc.)
Tilltalande (Attraktiv etc.)
Tilltro (Förtroende etc.)
Tillträde (Access etc.)
Tilltugg (Snacks etc.)
Tilltänkt (Avsedd etc.)
Tillvaro (Existens etc.)
Tillverka (Fabricera etc.)
Tillverkare (Fabrikant etc.)
Tillverkning (Framställning etc.)
Tillvägagångssätt (Förfarande etc.)
Tillväxt (Expansion etc.)
Tillägg (Bilaga etc.)
Tillägga (Addera etc.)
Tillägna (Dedicera etc.)
Tillämpa (Använda etc.)
Tillämplig (Användbar etc.)
Tillämplighet (Användbarhet etc.)
Tillämpning (Användande etc.)
Tillända (Slut etc.)
Tillåta (Acceptera etc.)
Tillåtelse (Medgivande etc.)
Tillåten (Legitim etc.)
Upplösningstillstånd (Nervsammanbrott etc.)

<< Föregående synonym - Tillstå Nästa synonym - Tillställning >>