Synonymordbok

Trevlig

Synonymer till Trevlig

 1. Gemytlig - matchar till 94 procent
 2. Behaglig - matchar till 80 procent
 3. Sympatisk - matchar till 78 procent
 4. Angenäm - matchar till 76 procent
 5. Vänlig - matchar till 74 procent
 6. Jovialisk - matchar till 64 procent
 7. Hygglig - matchar till 64 procent
 8. Tilltalande - matchar till 64 procent
 9. Trivsam - matchar till 64 procent
 10. Munter - matchar till 62 procent
 11. Hjärtlig - matchar till 62 procent
 12. Rar - matchar till 62 procent
 13. Snäll - matchar till 60 procent
 14. Social - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på T - Sök:  

Liknande ord

Otrevlig (Obehaglig etc.)
Skentrevlig (Lismande etc.)
Småtrevlig (Mysig etc.)
Treva (Fumla etc.)
Trevliga (Vänliga etc.)
Trevligt (Gemytligt etc.)

<< Föregående synonym - Treva Nästa synonym - Trevliga >>