Synonymordbok

Uppgörelse

Synonymer till Uppgörelse

  1. Förlikning - matchar till 84 procent
  2. Avtal - matchar till 70 procent
  3. Kraftmätning - matchar till 64 procent
  4. Settlement - matchar till 60 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p U - Sk:  

Liknande ord

Uppge (Ange etc.)
Uppgift (Göromål etc.)
Uppgifter (Data etc.)
Uppgiven (Bedrövad etc.)
Uppgivenhet (Resignation etc.)
Uppgång (Stigande etc.)

<< Fregende synonym - Uppgång Nsta synonym - Upphandla >>