Synonymordbok

Uppgiven

Synonymer till Uppgiven

  1. Bedrövad - matchar till 80 procent
  2. Resignerad - matchar till 68 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p U - Sk:  

Liknande ord

Uppge (Ange etc.)
Uppgift (Göromål etc.)
Uppgifter (Data etc.)
Uppgivenhet (Resignation etc.)
Uppgång (Stigande etc.)
Uppgörelse (Avtal etc.)

<< Fregende synonym - Uppgifter Nsta synonym - Uppgivenhet >>