Synonymordbok

Värde

Synonymer till Värde

  1. Valör - matchar till 72 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på V - Sök:  

Liknande ord

Gränsvärde (Inskränka etc.)
Medelvärde (Genomsnitt etc.)
Nedvärdering (Depreciering etc.)
Omvärdering (Omprövning etc.)
Undervärdera (Underskatta etc.)
Utvärdera (Bedöma etc.)
Utvärdering (Evaluering etc.)
Värd (Värdinna etc.)
Värdefull (Dyrbar etc.)
Värdelös (Dålig etc.)
Värdelösa (Kassa etc.)
Värdepapper (Aktie etc.)
Värdera (Bedöma etc.)
Värderad (Aktad etc.)
Värdering (Evaluering etc.)
Värdesätta (Uppskatta etc.)
Värdinna (Värd etc.)
Värdshus (Gästgivargård etc.)
övervärdera (överskatta etc.)

<< Föregående synonym - Värd Nästa synonym - Värdefull >>