Synonymordbok

Värdering

Synonymer till Värdering

  1. Skattning - matchar till 82 procent
  2. Evaluering - matchar till 62 procent
  3. Uppskattning - matchar till 60 procent
  4. åsikt - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på V - Sök:  

Liknande ord

Nedvärdering (Depreciering etc.)
Omvärdering (Omprövning etc.)
Utvärdering (Evaluering etc.)
Värd (Värdinna etc.)
Värde (Valör etc.)
Värdefull (Dyrbar etc.)
Värdelös (Dålig etc.)
Värdelösa (Kassa etc.)
Värdepapper (Aktie etc.)
Värdera (Bedöma etc.)
Värderad (Aktad etc.)
Värdesätta (Uppskatta etc.)
Värdinna (Värd etc.)
Värdshus (Gästgivargård etc.)

<< Föregående synonym - Värderad Nästa synonym - Värdesätta >>