Synonymordbok

Vårda

Synonymer till Vårda

  1. Sköta - matchar till 84 procent
  2. Behandla - matchar till 80 procent
  3. Bevara - matchar till 74 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på V - Sök:  

Liknande ord

Lokalvårdare (Sanitetstekniker etc.)
Ovårdad (Oordentlig etc.)
Vanvårda (Vansköta etc.)
Välvårdad (Prydlig etc.)
Vård (Behandling etc.)
Vårda Ansa (Sköta etc.)
Vårdad (Ordentlig etc.)
Vårdare (Skötare etc.)
Vårdnadshavare (Förmyndare etc.)
Vårdslös (Oaktsam etc.)
Vårdslöshet (Oaktsamhet etc.)
Vårdslöst (Hafsig etc.)

<< Föregående synonym - Vård Nästa synonym - Vårda Ansa >>