Synonymordbok

Varande

Synonymer till Varande

  1. Existens - matchar till 86 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på V - Sök:  

Liknande ord

Bevarande (Bibehållande etc.)
Frånvarande (Avsaknad etc.)
Ifrågavarande (Gällande etc.)
Innevarande (Aktuell etc.)
Inte Närvarande (Frånvaro etc.)
Kvarvarande (Resterande etc.)
Motsvarande (Korresponderande etc.)
Nuvarande (Aktuell etc.)
Stadigvarande (Ständig etc.)
Svarande (Respondent etc.)
Vara (Befinna Sig etc.)
Vara Besvärlig (Krångla etc.)
Vara Exakt (Precisera etc.)
Vara Kass (Suga etc.)
Vara Med (Deltaga etc.)
Vara Med Om (Uppleva etc.)
Vara Med På (Villig etc.)
Vara Ok (Duga etc.)
Vara Proppmätt (Ha Paltkoma etc.)
Vara Tvungen (Måsta etc.)
Vara Tyst (Hålla Käften etc.)
Vara Uppe (Vaka etc.)
Varaktig (Bestå etc.)
Varaktighet (Hållbarhet etc.)
Varaktigt (Permanent etc.)
Verklighetsfrånvarande (Nyliberal etc.)

<< Föregående synonym - Varaktigt Nästa synonym - Vardaglig >>