Synonymordbok

Verifiera

Synonymer till Verifiera

  1. Bekräfta - matchar till 92 procent
  2. Styrka - matchar till 72 procent
  3. Intyga - matchar till 64 procent
  4. Konfirmera - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på V - Sök:  

Liknande ord

Verifiering (Kontroll etc.)
Veritabel (Formlig etc.)

<< Föregående synonym - Verbal Nästa synonym - Verifiering >>