Synonymordbok

Verklig

Synonymer till Verklig

  1. Sann - matchar till 90 procent
  2. Reell - matchar till 90 procent
  3. Realitet - matchar till 80 procent
  4. Realistisk - matchar till 80 procent
  5. Riktig - matchar till 76 procent
  6. Autentisk - matchar till 72 procent
  7. äkta - matchar till 72 procent
  8. Real - matchar till 60 procent
  9. Konkret - matchar till 60 procent
  10. Faktisk - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på V - Sök:  

Liknande ord

Förverkliga (Genomföra etc.)
Overklig (Illusorisk etc.)
Verk (Alster etc.)
Verka (Agera etc.)
Verkan (Effekt etc.)
Verkligen (Absolut etc.)
Verklighet (Realism etc.)
Verklighetsfrånvarande (Nyliberal etc.)
Verklighetstrogen (Realistisk etc.)
Verkligt (Reell etc.)
Verkning (Effekt etc.)
Verkningsfull (Effektiv etc.)
Verkningslös (Ineffektiv etc.)
Verksam (Aktiv etc.)
Verksamhet (Aktivitet etc.)
Verksamhetsgren (Bransch etc.)
Verksamhetsområde (Bransch etc.)
Verkställa (Effektuera etc.)
Verkställande Chef (Direktör etc.)
Verktyg (Arbetsredskap etc.)

<< Föregående synonym - Verkan Nästa synonym - Verkligen >>