Synonymordbok

Verkligen

Synonymer till Verkligen

  1. Absolut - matchar till 90 procent
  2. Faktiskt - matchar till 86 procent
  3. Minsann - matchar till 72 procent
  4. Sannerligen - matchar till 70 procent
  5. Jaså - matchar till 66 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på V - Sök:  

Liknande ord

Verk (Alster etc.)
Verka (Agera etc.)
Verkan (Effekt etc.)
Verklig (Autentisk etc.)
Verklighet (Realism etc.)
Verklighetsfrånvarande (Nyliberal etc.)
Verklighetstrogen (Realistisk etc.)
Verkligt (Reell etc.)
Verkning (Effekt etc.)
Verkningsfull (Effektiv etc.)
Verkningslös (Ineffektiv etc.)
Verksam (Aktiv etc.)
Verksamhet (Aktivitet etc.)
Verksamhetsgren (Bransch etc.)
Verksamhetsområde (Bransch etc.)
Verkställa (Effektuera etc.)
Verkställande Chef (Direktör etc.)
Verktyg (Arbetsredskap etc.)

<< Föregående synonym - Verklig Nästa synonym - Verklighet >>