Synonymordbok

Verkning

Synonymer till Verkning

  1. Effekt - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på V - Sök:  

Liknande ord

Avverkning (Skövling etc.)
Efterverkning (Följd etc.)
Tillverkning (Framställning etc.)
Verk (Alster etc.)
Verka (Agera etc.)
Verkan (Effekt etc.)
Verklig (Autentisk etc.)
Verkligen (Absolut etc.)
Verklighet (Realism etc.)
Verklighetsfrånvarande (Nyliberal etc.)
Verklighetstrogen (Realistisk etc.)
Verkligt (Reell etc.)
Verkningsfull (Effektiv etc.)
Verkningslös (Ineffektiv etc.)
Verksam (Aktiv etc.)
Verksamhet (Aktivitet etc.)
Verksamhetsgren (Bransch etc.)
Verksamhetsområde (Bransch etc.)
Verkställa (Effektuera etc.)
Verkställande Chef (Direktör etc.)
Verktyg (Arbetsredskap etc.)

<< Föregående synonym - Verkligt Nästa synonym - Verkningsfull >>