Synonymordbok

Verksam

Synonymer till Verksam

  1. Aktiv - matchar till 80 procent
  2. Igång - matchar till 70 procent
  3. Sysselsatt - matchar till 64 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på V - Sök:  

Liknande ord

Affärsverksamhet (Affärsrörelse etc.)
Overksam (Slö etc.)
Verk (Alster etc.)
Verka (Agera etc.)
Verkan (Effekt etc.)
Verklig (Autentisk etc.)
Verkligen (Absolut etc.)
Verklighet (Realism etc.)
Verklighetsfrånvarande (Nyliberal etc.)
Verklighetstrogen (Realistisk etc.)
Verkligt (Reell etc.)
Verkning (Effekt etc.)
Verkningsfull (Effektiv etc.)
Verkningslös (Ineffektiv etc.)
Verksamhet (Aktivitet etc.)
Verksamhetsgren (Bransch etc.)
Verksamhetsområde (Bransch etc.)
Verkställa (Effektuera etc.)
Verkställande Chef (Direktör etc.)
Verktyg (Arbetsredskap etc.)

<< Föregående synonym - Verkningslös Nästa synonym - Verksamhet >>