Synonymordbok

Verksamhet

Synonymer till Verksamhet

  1. Rörelse - matchar till 80 procent
  2. Aktivitet - matchar till 74 procent
  3. Syssla - matchar till 68 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på V - Sök:  

Liknande ord

Affärsverksamhet (Affärsrörelse etc.)
Verk (Alster etc.)
Verka (Agera etc.)
Verkan (Effekt etc.)
Verklig (Autentisk etc.)
Verkligen (Absolut etc.)
Verklighet (Realism etc.)
Verklighetsfrånvarande (Nyliberal etc.)
Verklighetstrogen (Realistisk etc.)
Verkligt (Reell etc.)
Verkning (Effekt etc.)
Verkningsfull (Effektiv etc.)
Verkningslös (Ineffektiv etc.)
Verksam (Aktiv etc.)
Verksamhetsgren (Bransch etc.)
Verksamhetsområde (Bransch etc.)
Verkställa (Effektuera etc.)
Verkställande Chef (Direktör etc.)
Verktyg (Arbetsredskap etc.)

<< Föregående synonym - Verksam Nästa synonym - Verksamhetsgren >>