Synonymordbok

Verkställa

Synonymer till Verkställa

  1. Genomföra - matchar till 82 procent
  2. Utföra - matchar till 80 procent
  3. Uppfylla - matchar till 64 procent
  4. Effektuera - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på V - Sök:  

Liknande ord

Verk (Alster etc.)
Verka (Agera etc.)
Verkan (Effekt etc.)
Verklig (Autentisk etc.)
Verkligen (Absolut etc.)
Verklighet (Realism etc.)
Verklighetsfrånvarande (Nyliberal etc.)
Verklighetstrogen (Realistisk etc.)
Verkligt (Reell etc.)
Verkning (Effekt etc.)
Verkningsfull (Effektiv etc.)
Verkningslös (Ineffektiv etc.)
Verksam (Aktiv etc.)
Verksamhet (Aktivitet etc.)
Verksamhetsgren (Bransch etc.)
Verksamhetsområde (Bransch etc.)
Verkställande Chef (Direktör etc.)
Verktyg (Arbetsredskap etc.)

<< Föregående synonym - Verksamhetsområde Nästa synonym - Verkställande Chef >>