Synonymordbok

Verktyg

Synonymer till Verktyg

  1. Redskap - matchar till 90 procent
  2. Arbetsredskap - matchar till 84 procent
  3. Don - matchar till 82 procent
  4. Instrument - matchar till 66 procent
  5. Medel - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på V - Sök:  

Liknande ord

Verk (Alster etc.)
Verka (Agera etc.)
Verkan (Effekt etc.)
Verklig (Autentisk etc.)
Verkligen (Absolut etc.)
Verklighet (Realism etc.)
Verklighetsfrånvarande (Nyliberal etc.)
Verklighetstrogen (Realistisk etc.)
Verkligt (Reell etc.)
Verkning (Effekt etc.)
Verkningsfull (Effektiv etc.)
Verkningslös (Ineffektiv etc.)
Verksam (Aktiv etc.)
Verksamhet (Aktivitet etc.)
Verksamhetsgren (Bransch etc.)
Verksamhetsområde (Bransch etc.)
Verkställa (Effektuera etc.)
Verkställande Chef (Direktör etc.)

<< Föregående synonym - Verkställande Chef Nästa synonym - Vers >>