Synonymordbok

Villkor

Synonymer till Villkor

  1. Krav - matchar till 90 procent
  2. Parametrar - matchar till 84 procent
  3. Kriterium - matchar till 72 procent
  4. Förutsättning - matchar till 66 procent
  5. Betingelse - matchar till 60 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p V - Sk:  

Liknande ord

Ovillkorlig (Absolut etc.)
Ovillkorligen (Absolut etc.)
Vill Hem (Längtar Hem etc.)
Villa (Fristående Hus etc.)
Villaägare (Husägare etc.)
Villervalla (Gytter etc.)
Villfarelse (Inbillning etc.)
Villig (Beredd etc.)
Villolära (Osanning etc.)
Villospår (Avväg etc.)
Villrådig (Obeslutsam etc.)
Villrådighet (Osäkerhet etc.)

<< Fregende synonym - Villig Nsta synonym - Villolära >>