Synonymordbok

Reflektera

Synonymer till Reflektera

  1. Spegla - matchar till 86 procent
  2. Fundera - matchar till 82 procent
  3. återspegla - matchar till 82 procent
  4. återkasta - matchar till 80 procent
  5. Tänka - matchar till 70 procent
  6. Tänka Efter - matchar till 70 procent
  7. Betänka - matchar till 68 procent
  8. Avspegla - matchar till 66 procent
  9. Begrunda - matchar till 64 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på R - Sök:  

Liknande ord

Oreflekterad (Matt etc.)
Reflektering (Spegling etc.)
Reflektion (Kommentar etc.)
Reflex (återglans etc.)
Reflexion (Eftertanke etc.)

<< Föregående synonym - Referera Nästa synonym - Reflektering >>