Synonymordbok

Reflexion

Synonymer till Reflexion

  1. återspegling - matchar till 96 procent
  2. Eftertanke - matchar till 82 procent
  3. Fundering - matchar till 82 procent
  4. Spegling - matchar till 74 procent
  5. återsken - matchar till 72 procent
  6. Spegelbild - matchar till 68 procent
  7. Iakttagelse - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på R - Sök:  

Liknande ord

Reflektera (Avspegla etc.)
Reflektering (Spegling etc.)
Reflektion (Kommentar etc.)
Reflex (återglans etc.)

<< Föregående synonym - Reflex Nästa synonym - Reformator >>