Synonymordbok

Sanning

Synonymer till Sanning

  1. Faktum - matchar till 82 procent
  2. Riktighet - matchar till 76 procent
  3. Verklighet - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på S - Sök:  

Liknande ord

Osanning (Lögn etc.)
Sann (Korrekt etc.)
Sannerligen (Faktiskt etc.)
Sannigsenlig (Uppriktig etc.)
Sanningsenlig (Autentisk etc.)
Sannolik (Rimlig etc.)
Sannolikhet (Probabilitet etc.)
Sannolikt (Antagligen etc.)

<< Föregående synonym - Sannigsenlig Nästa synonym - Sanningsenlig >>