Synonymordbok

Sannolik

Synonymer till Sannolik

  1. Trolig - matchar till 96 procent
  2. Rimlig - matchar till 82 procent
  3. Tänkbar - matchar till 68 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på S - Sök:  

Liknande ord

Sann (Korrekt etc.)
Sannerligen (Faktiskt etc.)
Sannigsenlig (Uppriktig etc.)
Sanning (Faktum etc.)
Sanningsenlig (Autentisk etc.)
Sannolikhet (Probabilitet etc.)
Sannolikt (Antagligen etc.)

<< Föregående synonym - Sanningsenlig Nästa synonym - Sannolikhet >>