Synonymordbok

Sannolikt

Synonymer till Sannolikt

  1. Troligtvis - matchar till 84 procent
  2. Antagligen - matchar till 66 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på S - Sök:  

Liknande ord

Sann (Korrekt etc.)
Sannerligen (Faktiskt etc.)
Sannigsenlig (Uppriktig etc.)
Sanning (Faktum etc.)
Sanningsenlig (Autentisk etc.)
Sannolik (Rimlig etc.)
Sannolikhet (Probabilitet etc.)

<< Föregående synonym - Sannolikhet Nästa synonym - Sans >>